قالیشویی منطقه 13

قالیشویی در منطقه ۱۳ – از بین بردن لکه آدامس

حتما از جویدن آدامس لذت می برید. آدامس ها با طعمهای متنوع همیشه حس چشایی را تحریک کرده و از سویی دیگر تمرینی برای عضلات فک هستند. متاسفانه آدامس گاهی در نهایت جایی می رود که نباید برود. مانند فرش شما. اگر شما در موقعیتی گیر کردید که آدامس چسبناکی روی فرش شما قرار گرفته…